ลูกชิ้นทอดเกียรติเทเลอร์

ลูกชิ้นทอดเซต 3 ไม้

สั่งลูกชิ้น 084-1348484, 042-320555, 082-4124545

ลูกชิ้นทอดเซต 6 ไม้

สั่งลูกชิ้น 084-1348484, 042-320555, 082-4124545

ลูกชิ้นทอดเซต 9 ไม้

สั่งลูกชิ้น 084-1348484, 042-320555, 082-4124545

ลูกชิ้นทอดเซต 16 ไม้

สั่งลูกชิ้น 084-1348484, 042-320555, 082-4124545

ลูกชิ้นเกียรติเทเลอร์

ลูกชิ้นเนื้อ 200 กรัม

สั่งลูกชิ้น 084-1348484, 042-320555, 082-4124545

ลูกชิ้นหมู 250 กรัม

สั่งลูกชิ้น 084-1348484, 042-320555, 082-4124545

น้ำจิ้มลูกชิ้นเกียรติเทเลอร์

น้ำจิ้มขวดเล็ก

สั่งลูกชิ้น 084-1348484, 042-320555, 082-4124545

น้ำจิ้มขวดใหญ่

สั่งลูกชิ้น 084-1348484, 042-320555, 082-4124545

โรงงานลูกชิ้นเกียรติเทเลอร์ ผลิตลูกชิ้นที่มี คุณภาพ ของดีเมืองอุดร ที่ขายมากว่า 40 ปี

โรงงานลูกชิ้นเกียรติเทเลอร์

x